De VOOTD was de vereniging van oud-collega-officieren Technische Dienst

De geschiedenis van de VOOTD gaat terug naar het begin van de 20e eeuw. Tijdens een reünie van oud-marine-machinisten en nog actief dienende marine-machinisten op 2 juli 1910 ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Marine Machinistenschool ontstond het idee tot oprichting van een vereniging, genaamd “Club van oud-Marine Machinisten”, dat uiteindelijk op 16 oktober van dat jaar een feit werd. Deze vereniging stelde zich als doel de vriendschappelijke band tussen haar leden te onderhouden en hun gemeenschappelijke belangen te behartigen. Later zijn het voorstaan van de KM-belangen en het onderhouden van het contact met marine-officieren van de technische dienst als doelstellingen daaraan toegevoegd.

In 1928 is de naam van de vereniging gewijzigd in “Club van Oud-Officieren van de Marine-Stoomvaartdienst” en in 1952 in Vereniging van Oud-Officieren van de Technische Dienst der Koninklijke Marine (VOOTD).

Na de oprichting van de vereniging werd al spoedig een aantal afdelingen gevormd, waarvan de leden maandelijks bijeenkwamen. Afdelingen werden opgericht in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Arnhem en Dordrecht. In 1924 werd zelfs een Indische afdeling in het leven geroepen, omdat veel oud-marine-machinisten al in hun jonge jaren de voorkeur hadden gegeven aan een baan op een suikerfabriek of bij een ander soort onderneming onder de tropenzon. De grotere afdelingen organiseerden om beurten de jaarlijkse algemene vergadering en eens in de vijf jaar een reünie. Na de Tweede Wereldoorlog is de Indische afdeling verdwenen, evenals de kleinere afdelingen Arnhem en Dordrecht, terwijl later ook de grotere afdelingen een geruisloos einde vonden. Daar stond tegenover dat de jaarlijkse algemene vergadering, sinds 1962 werd verheven tot een jaarlijkse reünie voor leden uit het gehele land, waarbij meestal wel enige in het buitenland wonende oud-collega’s niet ontbraken. Verder stond vanaf 1965 elk voorjaar een vaartocht of excursie op het programma en gedurende een aantal jaren ook een filmmiddag, waarbij tevens de echtgenoten welkom waren.

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering heeft tot 1995 plaatsgevonden in de Nieuwe of Literaire Sociëteit “De Witte” te Den Haag. Nadien werd elk jaar een andere locatie gevonden, waaronder “De Koempoelan” op het terrein van Bronbeek te Arnhem, het museumschip, de voormalige Hr.Ms. Mercuur, het museumschip, de voormalige Hr.Ms. Schorpioen, enz. enz. Ook werd de jaarlijkse excursie consequent volgehouden waarbij bezoeken gebracht werden aan bedrijven waar collega’s werkzaam waren of bedrijven die in de bewuste periode in de aandacht stonden.

Met het binnen de Koninklijke Marine samengaan van de officierskorpsen van de technische dienst en de elektrotechnische dienst op 7 mei 2014 groeide de wens om de VOOTD samen te laten opgaan met haar zustervereniging van de elektrotechnische dienst (KOED) in een nieuw te vormen vereniging, de VOOTED. Op 30 mei 2018 zijn de Statuten van de nieuwe vereniging bij de notaris gepasseerd waarmee oprichting van de VOOTED werd geformaliseerd.