De VOOTED een vereniging van en voor oud-officieren van de voormalige technische en elektrotechnische dienst van de Koninklijke Marine maar ook van de huidige technische dienst nieuwe stijl. De VOOTED is ontstaan door het samengaan van de Vereniging van oud-Officieren van de Technische Dienst der Koninklijke Marine (VOOTD), opgericht in 1910, en de Kring van oud-Officieren van de Elektrotechnische Dienst (KOED), opgericht in 1985.

Wat is het doel van de VOOTED?
De VOOTED is een gezelligheidsvereniging met als doel het verstevigen van de onderlinge band tussen haar leden en het bestendigen van het contact met de Koninklijke Marine. De VOOTED is een ontmoetingsplek voor oud-officieren, dus ook voor de jongere dienstverlaters. Het gaat daarbij vooral ook om het behoud van de verbondenheid die we als TD’ers in gezamenlijke opleiding en ervaring genoten hebben.

Wat doet de VOOTED daarvoor?
Wij organiseren 2 maal per jaar een excursie naar een bedrijf of organisatie die een raakvlak heeft met de techniek waarmee wij bij de Marine ooit kennisgemaakt hebben. Verder wordt de band met de Marine bestendigd door excursies naar KM instellingen en/of presentaties door KM vertegenwoordigers. Daarnaast vormen wij een platform om de onderlinge contacten te faciliteren.

Hoeveel leden telt de VOOTED?
Momenteel heeft de vereniging ongeveer 250 leden.

Kan ik lid worden?
Je kan lid worden als:
• actief dienend marine-officier van of dienend bij de Technische Dienst vanaf 3 jaar voorafgaand aan de datum van de Leeftijd Ontslag Militair;
• voormalig marine-officier van de technische diensten zoals de technische dienst, de elektrotechnische dienst of de wapentechnische dienst.

Wat kost een lidmaatschap?
Het lidmaatschap kost € 25.- per jaar.

Hoe kan ik lid worden?
Door aanmelding via onze website.

Hoe kom ik aan meer informatie?
Maak gebruik van het contactformulier op deze website.