De KOED was de vereniging van oud-collega-officieren Elektrotechnische Dienst

Na de Tweede Wereldoorlog werd de vernieuwing van de vloot voortvarend aangepakt. Weldra waren twee kruisers in afbouw en twaalf nieuwe jagers op stapel gezet ter aanvulling en vervanging van de bestaande eenheden. Al deze nieuwe schepen waren voorzien van de modernste elektronische apparatuur zoals radar- en vuurleidinginstallaties, sonar en communicatie-apparatuur, die aan boord onderhouden werd door gespecialiseerde onderofficieren die vielen onder bestaande officierskorpsen. Het technisch leidinggeven geschiedde veelal op basis van incidenteel verworven kennis of hobbyisme.

Teneinde dit leidinggevend elektrotechnisch personeel een meer professionele en structurelere plaats binnen de organisatie van de Koninklijke Marine te geven, werd op 10 juni 1950 met het Koninklijk Besluit nr. 26 het korps officieren van de elektrotechnische dienst (ED) opgericht. Het korps werd allereerst gevuld met officieren uit andere korpsen (m.n. zeedienst en van speciale diensten) die aan de vereiste technische deskundigheid voldeden, maar spoedig verschenen ook de eerste adelborsten voor de elektrotechnische dienst op het Koninklijk Instituut.

Circa vijfendertig jaar later ontstond binnen de geleding van de oud-officieren ED de wens om elkaar ook na het functioneel leeftijdsontslag te ontmoeten om de onderlinge band en die met de Koninklijke Marine en de Nederlandse defensie-industrie te bestendigen. Dit leidde ertoe dat op 27 september 1985 de Kring van oud-Officieren van de Elektrotechnische Dienst (KOED) werd opgericht. De KOED telde door de jaren heen circa 120 leden waarvan een groot deel met partner trouw de halfjaarlijkse bijeenkomsten bezocht. Diverse impressies van deze bijeenkomsten zijn nog in het fotoboek op deze website te bekijken.

Met het binnen de Koninklijke Marine samengaan van de officierskorpsen van de technische dienst en de elektrotechnische dienst op 7 mei 2014 groeide de wens om de KOED samen te laten opgaan met haar zustervereniging van de technische dienst in een nieuw te vormen vereniging, de VOOTED. Dit leidde ertoe dat de KOED formeel op 3 december 2018 werd opgeheven.